AKSEL WALDEMAR JOHANNESSEN – Arbeiderklassens maler

09. mai - 30. des 2015

Aksel Waldemar Johannessen ble født i 1880 og vokste opp på Kampen, ett av Kristianias mest slitte arbeiderstrøk. Frem til sin død i 1922 var han virksom som maler, grafiker og billedhugger, men også som møbelsnekker og kostymedesigner. Da Johannessen meget sjelden viste frem sine malerier og øvrige verk, vakte det stor interesse da malerkollegaen Ola Abrahamsson arrangerte en minneutstilling av hans etterlatte arbeider på Blomqvist kunsthandel i 1923.

Til tross for mye oppmerksomhet og god omtale av utstillingen, bl.a. fra Edvard Munch, ble hans verk deretter glemt inntil kunstsamleren og filantropen Haakon Mehren ved en tilfeldighet oppdaget dem i 1990. Etter å ha fått restaurert bildene ga Mehren to år senere ut boken «Vår glemte maler», og arrangerte utover i 1990-årene en rekke store utstillinger av Johannessens kunst, både rundt om i Norge og i tillegg i Italia, Østerrike og Tyskland.

Sammen med Hulda og Arne Garborg var Johannessen også en ledende kraft bak Det Norske Teatret og Heimen husflid, der han tegnet både teaterkostymer og bunadsmønstre. Men det var det nære vennskapet med arbeiderdikteren Kristofer Uppdal, og ikke minst impulsene han hentet fra malere som Munch og Henrik Sørensen, som dannet grunnlaget for hans ekspressive og sosialt engasjerte maleri. Her pendlet han mellom fremstillinger av arbeiderklassens slit og stolte kampvilje, og den lidelse og sosiale nød som kjennetegnet Kristianias filleproletariat og allment fattige i begynnelsen av århundret. Samtidig malte han også stille og intime scener i tillegg til en rekke mer idylliske landskapsmotiver, ofte hentet fra Garborgs nabolag på Hvalstad i Asker.
I særlig grad er det Aksel Waldemar Johannessens sterke skildringer av storbymiseren som er kommet til å feste seg som et særmerke ved hans kunst. Det er derfor nærliggende å betrakte ham i sammenheng med ekspresjonismens mer sosialt engasjerte retninger. I flere sene arbeider tar han også utgangspunkt i egne lidelser og i sitt eget turbulente og alkoholiserte liv, ofte med seg selv i en fremtredende rolle.

 

Åsa ved vinduet, 1922

Åsa ved vinduet, 1922

 

Mor med barn, 1918/1920

Mor med barn, 1918/1920

 

Mor og barn (diptyk), 1912

Mor og barn (diptyk), 1912

Mor og barn (diptyk), 1912

Mor og barn (diptyk), 1912

 

Mann på stupebrett, 1912

Mann på stupebrett, 1912

 

Arbeidertog, ca. 1915

Arbeidertog, ca. 1915

 

Drankerfamilie, 1916

Drankerfamilie, 1916