Samlingen

Haugars samling av kunst og kunsthåndverk eies av Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum. Ved etableringen av museet fantes det ikke noen offentlig kunstsamling i fylket som kunne overdras til stiftelsen og danne grunnlaget for det videre innsamlingsarbeidet. Samlingen er derfor i det vesentlige erhvervet ved gaver fra Norsk Kulturråd og Haugars Venneforening samt donasjoner fra lokale kunstnere og samlere, men også gjennom en rekke egne innkjøp. Nytt fra 2011 er det omfattende samarbeidet med Sparebankstiftelsen DNB NOR med langstidsdeponier av betydelige internasjonale og norske kunstnere.

Odd Nerdrum

Odd Nerdrum

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum har i 2014 kjøpt inn ODD NERDRUM – Fra Citadellet, 1976

Grete Lis Bibalo

Grete Lis Bibalo

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum har i 2014 kjøpt inn GRETE LIS BIBALOs – Exit, 2013

Hanne Tyrmi

Hanne Tyrmi

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmusem har i 2014 kjøpt inn HANNE TYRMIs – Domestic Accident, 2012 og Untitled Bed, 1999  

Ulf Nilsen

Ulf Nilsen

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmusem har i 2014 kjøpt inn ULF NILSENs The Falling House, 2009 og Salt, 2012-13  

Crispin Gurholt

Crispin Gurholt

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum har i 2014 kjøpt inn CRISPIN GURHOLTs: Live Photo Tønsberg, 2014.  

Thorvald Torgersen

Thorvald Torgersen

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum har i 2014 kjøpt inn THORVALD TORGERSEN – På Sykeleiet, u.å.  

Espen Gleditsch

Espen Gleditsch

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum har i 2014 kjøpt inn ESPEN GLEDITSCH – tre fotografier fra Nostalgia serien, Reading Josef og Phantom Hills at Lancaster Sound

Siggen Stinessen

Siggen Stinessen

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum har i 2013 kjøpt inn SIGGEN STINESSEN – 100 hus i rødt, hvitt og blått, 2009

Dag Alveng

Dag Alveng

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum har i 2013 kjøpt inn verket Kirsebær, 1981. Dag Alveng har donert verket; Selvskudd, Hvasser (Med hilsen til Jim Bengtson), 1981 til museets samling

Ragnar Almen

Ragnar Almen

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum har i 2012 kjøpt inn RAGNAR ALMEN – Hotell Wyspianski, Rom 063 I, 2011