KONGELIGE PORTRETTER I NORGE 1814-2014

24. mai - 28. sep 2014

 

HÅKON GULLVÅG: H.M. Kong Harald V, 2000. Kunstnerens eie.

HÅKON GULLVÅG: H.M. Kong Harald V, 2000.
Kunstnerens eie.

Haugars andre bidrag til grunnlovsjubileet er en utstilling viet kongelig portrettkunst i Norge gjennom de siste 200 år. Sjangeren har spilt en sentral rolle i det norske monarkiets iscenesettelse fra valget av Christian Frederik i 1814 og frem til vår egen tid. Portrettene rommer et stort mangfold av fremstillingsmåter. Unionskongene anvendte kunsten helt bevisst for å synliggjøre og legitimere Bernadotte-dynastiets posisjon her til lands. Fremstillingene av Haakon VII vektlegger hans rolle som offiser og frihetssymbol, men har samtidig et nøkternt preg. Portrettene av kong Olav spenner fra opphøyd monark til folkelig «skikonge». I dag kan man øyne en økende interesse for å gjengi tradisjonelle kongelige symboler basert på kunsthistoriske forbilder, noe Haakon Gullvågs storslagne tolkninger av dagens kongepar vitner om. Samtidig fremtrer i større grad mennesket bak rollen, slik som i fotokunstneren Mette Tronvolls nye portrettserie av dronning Sonja tatt på Tjøme.

Mange av verkene har oppnådd nasjonal ikonstatus. Slik bidrar de til å opprettholde det kollektive minnet om noen av vårt lands fremste historiske skikkelser og øyeblikk. Utstillingen inkluderer malerier, skulpturer, tegninger, grafikk og foto. Flere av Norges mest kjente kunstnere er representert i utvalget, blant andre Gustav Vigeland, Per Krohg, Odd Nerdrum og Ida Lorentzen. En mindre del av utstillingen er viet bruken av kongelige portretter i populærkulturen. Sjangeren har aldri tidligere blitt presentert i en tilsvarende bredde i norsk sammenheng.

I forbindelse med utstillingen utgir forlaget Orfeus Publishing i samarbeid med Haugar en rikt illustrert bok.  Kurator for utstillingen og forfatter av boken er kunsthistoriker Caroline Serck-Hanssen.

Utstillingen har mottatt støtte fra Anders Jahres Humanitære stiftelse og Fritt ord.

 

 

ANDY WARHOL: Portrett av Kronprinsesse Sonja, 1982

ANDY WARHOL: Portrett av Kronprinsesse Sonja, 1982.
Serigrafi, akryl på lerret
Nasjonalmuseet, Oslo. Foto:Jaques Lathion

 

 

AGNES HIORTH: Kronprins Olav, 1951

AGNES HIORTH: Kronprins Olav, 1951.
Teknisk-naturvitenskaplig forening.

 

PER KROHG: Kong Haakon VII,1945

PER KROHG: Kong Haakon VII,1947.
 Oslo Kommune.

 

EIVIND ENGEBRETSEN: Kronprins Olav, 1921

EIVIND ENGEBRETSEN: Kronprins Olav, 1921.
De kongelige samlinger/ Det kongelige hoff.

 

FREDRIC WESTIN: Norges kronprins Oscar med arveprins Carl, ca 1838

FREDRIC WESTIN: Norges kronprins Oscar med arveprins Carl, ca 1838.
 Bergen kommune.

fritt ordoppkutt_01oppkutt_01oppkutt_01AJH