INGER SITTER – PIONEREN

07. mai - 11. sep 2016

01Inger_Sitter_magazine_with_paintInger Sitter (1929-2015) var en av landets fremste kvinnelige kunstnere og en pioner som flyttet grensene for det moderne kunstbegrepet i Norge. Hun kjempet for den abstrakte kunsten i et konservativt kunstmiljø og stod i fremste rekke i kampen for kunstnernes rettigheter. Gjennom sin innstas som den første kvinnelige professoren på Statens kunstakademi og som pådriver for opprettelsen av Norsk Kulturråd samt organisasjonen for kunst i det offentlige rom, bidro hun til en profesjonalisering og internasjonalisering av det norske kunstmiljøet.bibbi 1952-53

Haugars sommerutstilling vies til en omfattende presentasjon av Inger Sitters kunstnerskap, fra debuten som 13-åring i Trondhjems kunstforening til hennes siste arbeider fra 2015. Utstillingen er bygget opp kronologisk, der dynamikken mellom de ulike fasene vil gi en opplevelse av mangfoldet og kontrastene i hennes omfattende produksjon. Presentasjonen inkluderer alt fra malerier, tegninger, grafikk, collage og relieffer til fotodokumentasjon av hennes utsmykninger og liv. Et av utstillingens hovedtemaer vil være det særegne forholdet Inger Sitter hadde til Vestfolds kystlandskap, hvor hennes inntrykk fra den stedstypiske naturen ble transformert til en dynamisk form for lyrisk abstraksjon.
Kiste 1986 - 89sommer 1967

I anledning utstillingen publiseres det en bok på Orfeus Publishing med tekstbidrag fra Gunnar Danbolt, Kjetil Røed, Morten Krogvold og kurator Tone Lyngstad Nyaas.