Foredrag: Kunstner Eirin Støen og kurator Kristine Jærn Pilgaard


05. des 2018 | 19:00 - 20:00

Velkommen til foredrag på Haugar:

Hagen og En forestilling om frihet:

Kunstner Eirin Støen og kurator Kristine Jærn Pilgaard har siden 2010 samarbeidet om å utvikle kunstprosjekter i konteksten av fengsel. Hagen for Forvaringsavdelingen i Trondheim fengsel (2011) utviklet seg til å bli et frodig uteområde driftet av innsatte og ansatte. Det beslektede prosjektet En forestilling om frihet for Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum skal ferdigstilles neste år. De siste årene har Støen og Pilgaard tilbragt mye tid på Ila. De har holdt workshops med innsatte og planleggings- og utviklingsmøter med ansatte ved forskjellige avdelinger. Gjennom tilstedeværelsen og forståelse av stedet, har de utviklet et særegent og stedsspesifikt prosjekt. Kunstprosjektet En forestilling om frihet dekonstruerer den opprinnelige luftegården, og gjenoppbygger et nytt landskap. På innsiden av de høye fengselsgjerdene, i dette avgrensede område av fengselet, bygges det opp en ny verden. I sentrum av denne står det to bygg: Lysthuset har de innsatte definert, tegnet og skal bygge selv. Dette vil blir et sosialt samlingspunkt for innsatte. I tillegg blir en allerede eksisterende redskapsbod omgjort til et slags Artist in residence. Dette lille bygget legger til rette for kreativ og skapende praksis og periodevise individuelle atelieropphold. Prosjektet bryter med alle forestillinger om hva en luftegård er. I motsetning til fengselets autoritære, funksjonalistiske og strenge fengselsestetikk, er dette området definert av det organiske og myke. Fengselets egeninitierte kunstprosjekt iscenesetter en mulighet til å tenke seg ut fra stedets fysiske begrensninger. Støen har definert plasseringer og tegnet det helhetlige området. Som referanse har hun sett til Edvard Munch og hans forhold til egne hager som steder for matproduksjon, som reservoar for inspirasjon og motiver, og som steder å trekke seg tilbake til for selvpålagt isolasjon, og for en opplevelse av frihet. Vekstene som blir plantet i luftegården er basert på plantevalg Munch selv foretok for sine kultiverte landskap (både i Åsgårdstrand og på Ekely), som for eksempel dvergepler, solbær og rips, syriner og sjasmin, blomstereng, spesifikke stauder og roser, samt innhold for en beslektet kjøkkenhage.

En forestilling av Frihet er støttet av KORO/URO.