PERFORMANCE OG FOREDRAG: Alexandre Guimarães og Ane Lan


22. feb 2018 | 19:00 - 21:00

A-project #6 er en kort danseperformance som undersøker forholdet mellom de tradisjonelle hellige dansene til Indias tredje kjønn “Hirjas” og “Voguing” utvilklet på 80-tallet i den afro-amerikanske homo-subkulturen I New York, samt dagens “Drag-Battles” på nattklubbene I São Paulo, Brasil. A-project #6 er et kunstnerisk samarbeidsprosjekt mellom danseren Alexandre Guimarãres (BR) og billedkunstner Eivind Reierstad (NO).

Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd.

A-project er en serie undersøkelser av kollektive understrømninger i kulturhistorien. Ved å re-aktualisere forskjellige okkulte ritualer, symboler og iscenesettelser søker hvert prosjekt å finne det kollektive mentale bilde bak en spesiell historisk, kulturell, politisk eller sosial hendelse. A-project er initsiert av Eivind Reierstad også kjent under kunstnernavnet ANE LAN.

www.a-project.no

Etter danseperformancen vil Ane Lan holde et foredrag i Rom 110 på Haugar.

Performance og foredrag er inkludert i inngangsbilletten.