HANNE TYRMI – The Lost Thing

27. sep - 30. des 2014
Hanne Trymi

HANNE TYRMI: Domestic accidents, 2013

 

Hanne Tyrmi (f. 1954) har vært aktiv på kunstscenen i over 30 år. Hun har blant annet stilt ut på Henie-Onstad kunstsenter, Kunstnerforbundet, og Museu de Arte Moderna i Sao Paulo. Hun arbeider innenfor et mangfold av skulpturelle uttrykk og teknikker som ofte kombineres med film, foto og tekst i monumentale installasjoner. Hennes kunstnerskap preges av at det kroppsnære og sanselige gis en fremtredende plass i kommunikasjonen med betrakteren. Den eksperimenterende utforskningen av ulike medier forenes med gamle skulpturelle håndverkstradisjoner, som eksempelvis modellering, støping og treskjæring, hvor objektene drives frem av en tiltro til materialenes særegne kvaliteter.

Hanne Tyrmis arbeider tematiserer spørsmål omkring samfunnets fremmedgjørende mekanismer relatert til identitet, kjønnsidealer og konsumpsjon. Et annet gjennomgripende tema er anonymiseringen av ulike individuelle særtrekk i en institusjonalisert samfunnsstruktur.

I denne utstillingen tar hun i bruk huset som metafor for ulike sinnstilstander. Publikum inviteres til en labyrintisk vandring gjennom ulike rom fra den mørke kjelleren til kjøkkenet, hvor bordet med sitt kaotiske servise uttrykker en transparent skjørhet. Hvert rom er utformet som ulike psykologiske tilstander i et spenn fra det traumatiske og sårbare til det oppløftende og livsbejaende. På denne måten blir museets saler forvandlet til et husets eget minnesarkiv.

Utstillingen er kuratert av Tone Lyngstad Nyaas. Sammen med Line Ulekleiv og Lotte Konow Lund bidrar hun også med en tekst i boken om Tyrmi som samtidig gis ut på forlaget SKIRA.

 

 

HANNE TYRMI: Domestic accidents -detalj bilde, 2013

HANNE TYRMI: Domestic accidents -detalj bilde, 2013

 

Papir

HANNE TYRMI: Domestic accidents, 2013
Atlier foto

 

HANNE TYRMI: House, 2013.

HANNE TYRMI: House, 2013.

 

HANNE TYRMI: Stairs, 2013

HANNE TYRMI: Stairs, 2013

 

HANNE TYRMI: Foto atlier

HANNE TYRMI: Foto atlier

 

HANNE TYRMI: Fra verkstedet Kina. 2014.

HANNE TYRMI: Forbredelser til utstillingen The lost thing, i verkstedet Kina. 2014.