Galskapen bak maskene

Installasjonsfoto fra utstilling på Haugar. Foto: Halvor Bodin

Installasjonsfoto fra utstilling på Haugar.
Foto: Halvor Bodin

 

Dagsavisen 4.10.16