FRANS WIDERBERG – ALKYMISTISKE AKVARELLER

06. feb - 30. des 2016
Alkymistiske akvareller XIV, 1982-1985

Alkymistiske akvareller XIV, 1982-1985

Frans Widerberg (f. 1934) tilhører både som maler og grafiker etterkrigstidens viktigste kunstnere. Etter debuten i 1963 utviklet han etterhvert et særegent figurativt formspråk der primærfarger ble påført med kraftige penselstrøk. På bakgrunn av hans vitale og symbolistiske motivkrets ble uttrykket raskt rubrisert som romantisk ekspresjonisme.

På denne utstillingen presenterer Frans Widerberg en serie på 23 akvareller malt på store boksider som inneholder oversatte tekster fra alkymistisk litteratur. Alle arbeidene er laget i begynnelsen av 1980-årene, men er aldri blitt vist før da kunstneren hadde gjemt de unna på toppen av et skap og så glemt deres eksistens. Forrige år oppdaget Tønsberg-galleristen Kjell Strand verkene under et besøk hos Widerberg og foreslo en presentasjon på Haugar. Samtlige av akvarellene er reprodusert i katalogen som også er forfattet og utgitt av Kjell Strand.

Alkymistiske akvareller XXVII, 1982-1985

Alkymistiske akvareller XXVII, 1982-1985

Sist Frans Widerberg stilte ut på Haugar var i 2006 da han presenterte sine svever-motiver. Disse langstrakte og vektløse skikkelsene dukker også opp i de alkymistiske akvarellene. Her får de selskap av mange av hans andre arketypiske figurtyper og evighetslandskaper, som rytteren og kjærlighetsparet enten knyttet til Moder jord eller flytende ute i det store univers. Dette er fargesterke visjoner som vi har lært å kjenne godt gjennom Widerbergs over 50 år lange karriere. På denne utstillingen vil de også bli presentert sammen med fem større malerier, hvorav ett tilhører Haugars egen samling.

Alkymistiske akvareller XXVIII, 1982-1985

Alkymistiske akvareller XXVIII, 1982-1985

Alkymistiske akvareller XI, 1982-1985

Alkymistiske akvareller XI, 1982-1985