VERK FRA SAMLINGEN

28. jan - 30. des 2017
Morten Viskum The Clown, 2012 (detalj) Foto: Halvor Bodin

Morten Viskum
The Clown, 2012 (detalj)
Foto: Halvor Bodin

Fra og med i år flytter samlingen ned til museets 1. etasje der den heretter skal henge permanent. Dette gjelder også den store kontingenten av Andy Warhols After Munch-serie som til enhver tid vil fylle en tredjedel av arealet. Resten av presentasjonen vil variere år fra år.

Sverre Malling Norwegian Muskox, 2016

Sverre Malling
Norwegian Muskox, 2016

 

Denne gangen er det hovedfokus på nye verk i samlingen, som for eksempel i salen der Morten Viskums påtrengende selvportrett i voks som den klovnsminkede drapsmannen bak 22. juli terroren blir konfrontert med det sterke blikket til den norske moskusoksen i Sverre Mallings store tegning. Som akkompagnement til dette er det gitt plass til politiske verk fra 1970-årene av både Kjartan Slettemark og Morten Juvet.

ODD NERDRUM Selvportrett med pels, 2005

Odd Nerdrum
Selvportrett med pels, 2005

Behzad Farazollahi og Geir Moseid skal presenteres sammen med fem særpregede og nylig ervervede arbeider av Ingrid Eggen. En annen av salene er viet maleriene til Odd Nerdrum, som samlingens eier – Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseums samling – kjøpte inn tre verk av i perioden 2014-2015. Disse presenteres sammen med andre malerier av Nerdrum som museet har i deponi.

Geir Moseid Lying Figure 1, 2008

Geir Moseid
Lying Figure 1, 2008

Ingrid Eggen Knegang #2, 2016

Ingrid Eggen
Knegang #2, 2016

Bare ett eldre verk er det blitt plass til i denne monteringen.  Det er det nyinnkjøpte maleriet av Jacob Munch (1776 – 1839) med motiv fra Årøysund på Nøtterøy, malt så tidlig som rundt 1820 og derfor et av de eldste Vestfold-maleriene vi kjenner.

 

Kjartan Slettemark Nixon Visions, Mor, 1973

Kjartan Slettemark
Nixon Visions, Mor, 1973

TORBJØRN RØDLAND Banana Black, 2006

TORBJØRN RØDLAND
Banana Black, 2006