Eierskap

Haugars samling av kunst og kunsthåndverk eies av Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum. Ved etableringen av museet fantes det ikke noen offentlig kunstsamling i fylket som kunne overdras til stiftelsen og danne grunnlaget for det videre innsamlingsarbeidet. Samlingen er derfor i det vesentlige erhvervet ved gaver fra Norsk Kulturråd og Haugars Venneforening samt donasjoner fra lokale kunstnere og samlere, men også gjennom en rekke egne innkjøp. Nytt fra 2011 er det omfattende samarbeidet med Sparebankstiftelsen DNB NOR med langstidsdeponier av betydelige internasjonale  og norske kunstnere.

Styret i Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum oppnevnes av Vestfold fylkeskommune ved Fylkestinget hvert 4 år og består av Øivind Storm Bjerke (leder) og Grethe Hald og Per-Eivind Johansen.

www.sparebankstiftelsen.no