ULF NILSEN – Opus Incertum

31. mai - 14. sep 2014
ULF NILSEN: Aftermath,2013

ULF NILSEN: Aftermath,2013.

Ulf Nilsen (f. 1950 i Trondheim) har siden debuten på Galleri Haaken i 1980 utviklet et poetisk billedspråk som karakteriseres av gåtefulle landskap, rikt fortettet med allmenne og kulturhistoriske referanser. Fra å arbeide med mytologiske temaer 80- og 90-årene, som f.eks. menneskets relasjon til de fire elementene, har han utviklet et billedspråk hvor ulike virkelighetsnivåer møtes og skaper et flerstemt billedunivers. Han har også i de siste årene arbeidet med installasjoner hvor skulpturelle uttrykk settes i dialog med malerier og tegninger. På denne måten forplanter de enigmatiske rommene seg i maleriene ut til betrakterens omgivelser. Forbindelsen mellom poesi og bilde er vesentlig for Ulf Nilsens uttrykk. Han løfter teksten inn i en dialog med en malerisk grammatikk som befinner seg et sted mellom drøm og virkelighet, konstruksjon og dekonstruksjon, harmoni og uro.

Utstillingen ledsages av en bok som utgis på Orfeus & Arvinius forlag med tekster av Selene Wendt, Steinar Opstad, Gunnar Danbolt og utstillingens kurator Tone Lyngstad Nyaas.

 

ULF NILSEN: Voices From Behind II, 2013

ULF NILSEN: Voices From Behind II, 2013

 

ULF NILSEN: The Sun, 2009.

ULF NILSEN: The Sun, 2009.