SKULPTUR I FOKUS

                                             
13.mai – 5.juni 2013

Vi tilbyr alle elevene i grunnskolene i Vestfold en byvandring med fokus på skulptur. Omvisningene har som målsetning å sette skulpturene inn i en sammenheng med arkitektur, offentlige by rom og lokalhistorie.

Vi vil ta for oss museets utsmykninger og dens historie, skulpturene i nærheten samt de unike gravhaugene fra vikingtiden. Videre går turen ned til Romulus og Remus nedenfor villa Møllebakken. Vi vil videre velge ut ulike ruter i retning Farmannstorget eller til Fylkeshuset, over til svømmehallen og bort til Gunnarsbøparken. Ved de ulike skulpturene skal elevene beskrive det de ser og vi snakker om ulike teknikker, materialbruk og om hvordan de ble laget. Omvisningen vil bli tilpasset de ulike klassetrinn.

Under omvisningene vil vi trekke frem følgende temaer:

  • Offentlige bygg og utsmykninger.
  • Kunst i offentlig rom og konteksten disse settes      i.
  • Sjøfarten og hvalfangstens betydning for      Tønsberg.
  • Haugars rolle som tingplass under      Vikingtiden.
  • Myten om Romulus og Remus og plasseringen ved      Villa Møllebakken.
  • Gunnarsbø og parkens rolle i bybildet.
  • Farmannstorvet og torgets rolle gjennom      historien.

Vandringen vil foregå utendørs og vare ca. tre kvarter. Elever og lærere bør kle seg etter været

Skulpturverksted

I verkstedet får elevene mulighet til å lage sin egen «offentlige» skulptur. De vil erfare å skape en tredimensjonal form samtidig som plassering, størrelse og materiale er noe de må ta hensyn til.  Elevene vil arbeide med papirleire, et materiale modelleres og formes som blåleire, men som lufttørker. Elevene får med seg skulpturene hjem.11052011 002