SKOLETILBUD VÅREN 2013

02. feb – 12. mai     I TRÅD MED TIDEN – Bjørn Båsen, Aurora Passero, Astrid Runde Saxegaard og Kari Steihaug

23. mar – 20. mai   Dag Alveng – Sommerlys 1979-2012

13. mai – 05. jun     Arkitekturvandring

13.mai – 05.jun      Skulptur i fokus

08. jun – 08. sep    MUNCH BY OTHERS

Samlingen – opplegg hele året:

– Munch by Warhol
– Lyden av Munch

For mer informasjon: se lærerveiledninger – skole