Skolebesøk – generell info

 

 

Holy Toy 0203 016

Haugar prioriterer barn og unge og dette er et gratis tilbud.

Formidlingstilbud:
Museet tilbyr omvisning til Vestfolds barnehager, grunnskoler, videregående skoler og høyskoler. Museet samarbeider med Den kulturelle skolesekken (DKS), men tilbudet gjelder også klasser som besøker museet på eget initiativ. DKS og grunnskolene er prioritert. Barnehager er velkommen i roligere perioder; oppunder skoleferiene, i tentamen og eksamensperioder.

Omvisning:
Varighet: 45 min. Skoler: opptil 30 elever + 2 lærere. Barnehager: opptil 15 barn + 2 voksne.

Formidlingsavdelingen utvikler undervisningstilbud for hver utstilling og tilrettelegger disse for hvert enkelt skoletrinn. Besøket i museet tar form av en dialogbasert omvisning som gir elevene mulighet til å bidra med sine erfaringer og synspunkter. Vi tilbyr også omvisninger på engelsk, samt kan tilrettelegge omvisninger etter spesifikke tematiske vinklinger som samsvarer med lærerplanene til de ulike trinnene.

Omvisning med verksted:
Varighet: 1t 45 min.

Skoler: opptil 30 elever + 2 lærere.

Barnehager: opptil 15 barn + 2 voksne.

Besøket består av en 45 minutters dialog basert omvisning i museets aktuelle utstillinger samt et besøk i verkstedet. Etter omvisningen får elevene anledning til å bruke seg praktisk – gjennom et verksted basert på det de nettopp har sett og opplevd. Dette blir en forlengelse av opplevelsen og læringen som skjer i utstillingssalene. Verkstedene knyttes sterk opp mot tematikk, teknikk og materialer i alle utstillingene. Her får eleven prøvd ut ulike teknikker som rommer alt fra maleri, tegning, modellbygging og veggmaleri til steinhugging.

Bestilling: per telefon: 33 30 76 70, mandag – fredag.

Tidspunkt 0900 – 1045      1115-1300     1315 – 1500:
Avtales ved bestilling. Museet praktiserer faste tider, men gir et visst rom for små forskyvninger. Lærere har også anledning til å komme gratis inn og se utstillingen/forberede seg før de skal ha med seg klasser hit, men dette må da avklares med museet på forhånd.

Forrige artikkelSamarbeidspartnere Neste artikkelOmvisning