Samlingen

Haugars samling av kunst og kunsthåndverk eies av Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum. Ved etableringen av museet fantes det ikke noen offentlig kunstsamling i fylket som kunne overdras til stiftelsen og danne grunnlaget for det videre innsamlingsarbeidet. Samlingen er derfor i det vesentlige erhvervet ved gaver fra Norsk Kulturråd og Haugars Venneforening samt donasjoner fra lokale kunstnere og samlere, men også gjennom en rekke egne innkjøp. Nytt fra 2011 er det omfattende samarbeidet med Sparebankstiftelsen DNB NOR med langstidsdeponier av betydelige internasjonale og norske kunstnere.

WARHOL PÅ HAUGAR

01. jan - 31. des 2015
WARHOL PÅ HAUGAR

Haugars samling er ikke stor, men inneholder likevel mange viktige arbeider både av regionalt forankrede kunstnere, så vel som av høyt profilerte nasjonale navn. Siden 2012 innbefatter den også en internasjonal … Les videre

Eierskap

Haugars samling av kunst og kunsthåndverk eies av Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum. Ved etableringen av museet fantes det ikke noen offentlig kunstsamling i fylket som kunne overdras til stiftelsen og … Les videre

Peder Balke

Peder Balke

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum har i 2012 kjøpt inn «Fra Presterød Gård – Tønsberg» av Peder Balke

Kjartan Slettemark

Kjartan Slettemark

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum har i 2012 kjøpt inn Kjartan Slettemark «NIXON EMALJ VISION, MOR» 1973.

Ole Fadum

Ole Fadum

  Stiftelsen Haugar Vestfold Kunsmuseum har i 2012 kjøpt verkene «Oppstilling mot vindu» og «War and Love» av Ole Fadum.

Bjarne Melgaard Veneziainstallasjonen

Bjarne Melgaard  Veneziainstallasjonen

Sparebankstiftelsen DNBNOR har kjøpt Bjarne Melgaards Veneziainstallasjon 2011  Baton Sinister og deponert den på Haugar

Andy Warhol til Haugar

Andy Warhol til Haugar

Sparebankstiftelsen DNBNOR er Haugars viktige samarbeidspart når det gjelder tilførsel til samlingen. Betydelige verk av Andy Warhol har kommet i hus og skal markere åpningen av de nye lokalene 16. … Les videre