Samlingen

Haugars samling av kunst og kunsthåndverk eies av Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum. Ved etableringen av museet fantes det ikke noen offentlig kunstsamling i fylket som kunne overdras til stiftelsen og danne grunnlaget for det videre innsamlingsarbeidet. Samlingen er derfor i det vesentlige erhvervet ved gaver fra Norsk Kulturråd og Haugars Venneforening samt donasjoner fra lokale kunstnere og samlere, men også gjennom en rekke egne innkjøp. Nytt fra 2011 er det omfattende samarbeidet med Sparebankstiftelsen DNB NOR med langstidsdeponier av betydelige internasjonale og norske kunstnere.

VERK FRA SAMLINGEN

08. des 2018 - 31. mar 2019
VERK FRA SAMLINGEN

Popkunstneren Andy Warhol (1928 – 1987), utførte i 1983-84 en serie tegninger og malerier med motiver hentet direkte fra fire av Edvard Munchs mest kjente grafiske trykk. Warhol hadde lenge … Les videre

VERK FRA SAMLINGEN

27. jan - 15. apr 2018
VERK FRA SAMLINGEN

Popkunstneren Andy Warhol (1928–1987), utførte i 1983–84 en serie tegninger og malerier med motiver hentet direkte fra fire av Edvard Munchs mest kjente grafiske trykk. Warhol hadde lenge holdt Munch … Les videre

Lars Lerin

Lars Lerin

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseums Samling har i 2017 kjøpt inn følgende verk av LARS LERIN:                

Daniel & Geo Fuchs

Daniel & Geo Fuchs

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseums Samling har i 2017 kjøpt inn DANIEL & GEO FUCHS – Explosion 1, 2013.

Astrid Mørland

Astrid Mørland

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseums Samling har i 2017 kjøpt inn følgende verk av Astrid Mørland: Villsvin med kjole, 2017 Okse med kjole, 2017 Nesehorn med kjole, 2017

Thore Heramb

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseums Samling har i 2017 kjøpt inn THORE HERAMB – Ved Gaustadbekken, 1951.

Morten Viskum

Morten Viskum

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseums Samling har i 2017 kjøpt inn MORTEN VISKUM – The Clown, 2012.

Jacob Munch

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseums Samling har i 2016 kjøpt inn JACOB MUNCH – En Skipperbolig paa Nøtterland i Nærheten af Tønsberg, ca. 1820

Ingrid Eggen

Ingrid Eggen

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseums Samling har i 2016 kjøpt inn følgende verk av INGRID EGGEN: Knegang # 2, 2016 Knegang # 3, 2016 Knegang # 6, 2016 Knegang # 9, … Les videre

WARHOL PÅ HAUGAR

WARHOL PÅ HAUGAR

Popkunstneren Andy Warhol (1928 – 1987), utførte i 1983-84 en serie på 15 malerier med motiver som han hentet direkte fra fire av Edvard Munchs mest kjente grafiske trykk. Warhol … Les videre