Samlingen

Haugars samling av kunst og kunsthåndverk eies av Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum. Ved etableringen av museet fantes det ikke noen offentlig kunstsamling i fylket som kunne overdras til stiftelsen og danne grunnlaget for det videre innsamlingsarbeidet. Samlingen er derfor i det vesentlige erhvervet ved gaver fra Norsk Kulturråd og Haugars Venneforening samt donasjoner fra lokale kunstnere og samlere, men også gjennom en rekke egne innkjøp. Nytt fra 2011 er det omfattende samarbeidet med Sparebankstiftelsen DNB NOR med langstidsdeponier av betydelige internasjonale og norske kunstnere.

WARHOL PÅ HAUGAR

28. jan - 30. des 2017
WARHOL PÅ HAUGAR

Popkunstneren Andy Warhol (1928 – 1987), utførte i 1983-84 en serie på 15 malerier med motiver som han hentet direkte fra fire av Edvard Munchs mest kjente grafiske trykk. Warhol … Les videre

Sverre Malling

Sverre Malling

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseums Samling har i 2016 kjøpt inn SVERRE MALLING – Norwegian Muskox, 2016.

Odd Nerdrum

Odd Nerdrum

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum har i 2015 kjøpt inn ODD NERDRUM – Selvportrett med pels, 2005 og En blind sanger og to dansere, 1991-2001.

Peter Esdaile

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum har i 2015 kjøpt inn PETER ESDAILE – Aqua Sulis, 2015

Anna Eva Bergmann

Anna Eva Bergmann

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseums Samling har i 2015 kjøpt inn ANNA-EVA BERGMAN – No 61 – 1961.

Lars Elling

Lars Elling

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum har i 2015 kjøpt inn LARS ELLING – The Unfinished Dance Floor, 2014.

Trine Folmoe

Trine Folmoe

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmusem har i 2015 kjøpt inn TRINE FOLMOE – Svaner, 2010 og Vi to, 2013

Odd Nerdrum

Odd Nerdrum

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum har i 2014 kjøpt inn ODD NERDRUM – Fra Citadellet, 1976

Grete Lis Bibalo

Grete Lis Bibalo

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum har i 2014 kjøpt inn GRETE LIS BIBALOs – Exit, 2013

Hanne Tyrmi

Hanne Tyrmi

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmusem har i 2014 kjøpt inn HANNE TYRMIs – Domestic Accident, 2012 og Untitled Bed, 1999