Bygning og beliggenhet

luftfoto borrgård - byfjord

Haugar Vestfold Kunstmuseum er lokalisert til den tidligere Sjømannskolen midt i Tønsberg sentrum. Den imponerende murbygningen er tegnet av arkitektene Bjercke og Eliassen og ble oppført 1918-21. Fire år senere fikk den A. C. Houens pris for god arkitektur. I utformingen og utsmykningen av fasaden samarbeidet arkitektene med billedhuggeren Wilhelm Rasmussen (1879-1965). Rasmussen arbeidet frem 12 karyatider i Larvikitt fra Brøttsøbruddet på Tjøme, som forestiller eksotiske folkeslag som sjøfarerne kunne møte ute i verden. Beliggenheten er både vakker og historisk der museet troner i parkmessige omgivelser mellom det gamle tingstedet Haugating og et par enda eldre gravhauger. I disse mener man med støtte i Snorre at Harald Hårfagres to sønner Olaf og Sigrød er hauglagt etter at de ble drept av den tredje bror Eirik Blodøks på Haugar våren 934. Selve stedsnavnet Haugar skriver seg trolig helt tilbake til jernalderen.

Etablering og drift

Museet ble etablert som en stiftelse opprettet av Vestfold fylkeskommune og vertskommunen Tønsberg 1. januar 1993. Utgangspunktet var fylkesplanens målsetting om å utvikle Vestfold som kulturfylke og at befolkningen også i denne regionen skulle få anledning til å oppleve billedkunst og kunsthåndverk på et høyt kvalitativt nivå. Fra museet åpnet i september 1995 og frem til 1. januar 1998 ble museet drevet av stiftelsens styre. Deretter overtok Vestfold fylkeskommune driftsansvaret, mens stiftelsen fortsatt står som eier av samlingen. I år 2005 kom museet på statsbudsjettet. I 2014 yter Tønsberg kommune et bidrag til museet tilsvarende om lag 12,3% av driftsbudsjettet på 13,4 mill. Vestfold fylkeskommune bidrar med 7.3 millioner eller 54,8% og staten 25,9%. Egeninntektene ligger på 7%. Fra om med 1. juli 2009 ble museet en avdeling i Vestfoldmuseene IKS. Bygget eies av Fylkeskommunen.

Museumsbutikken idag

 

Forrige artikkelVenneforeningen Neste artikkelBabyomvisninger