MORTEN VISKUM – SELVPORTRETTER

01. okt - 30. des 2016
Son of Abdullah, 2007 Installasjonsfoto fra utstilling på Haugar. Foto: Halvor Bodin

Son of Abdullah, 2007
Foto: Halvor Bodin

Morten Viskum (f. 1965) har siden debuten med Rotter/Oliven i 1995 tiltrukket seg stor oppmerksomhet for sine installasjoner, objekter og malerier. Hans arbeider har ofte rettet seg inn mot tabubelagte temaer omkring døden og ikke minst relasjonen mellom vitenskap og etikk i vårt samfunn.

Denne utstillingen gir for første gang et samlet bilde av alle Viskums selviscenesettelser. Helt siden 2003 har hans selvportretter utgjort en vesentlig del av hans kunstneriske utforskning av identitet relatert til kulturelle konstruksjoner og stereotypier. Foran hver bursdag har han latt en ny identitet fødes på et verksted i Paris – som Jesus, transe, finansmann, bodybuilder og vitenskapsmann. Installasjonene tar ofte opp dagsaktuelle temaer i den politiske satirens form, der alt mellom kunstens ytringsfrihet, terrorens ansikt og ulike religioners sameksistens inkluderes. Det faktum at enkelte av iscenesettelsene relaterer seg til rystende hendelser rundt om i verden, medfører at de kan betraktes som et barometer på ulike etiske og politiske dilemmaer som oppstår mellom individ og samfunn. Å ta i bruk sin egen kropp som utgangspunkt for en analyse der selvet inntar et mangfold av ulike roller, er et høyst innovativt prosjekt som er like originalt i utformingen som i den idemessige tilnærmingen.

Imagio Dei, 2006 Foto: Halvor Bodin

Imagio Dei, 2006
Foto: Halvor Bodin

I am Charlie, 2015 Foto: Halvor Bodin

I am Charlie, 2015
Foto: Halvor Bodin

I forbindelse med utstillingen gis det ut en bok på SKIRA med bidrag fra blant andre Jean Wainright, Demetrio Paparoni og utstillingens kurator Tone Lyngstad Nyaas.

Make America Great Again, 2016 (detalj) Foto: Halvor Bodin

Make America Great Again, 2016 (detalj)
Foto: Halvor Bodin