LYDEN AV MUNCH

                                             
Med utgangspunkt i Warhols bildeserie Scream (After Munch) vil vi snakke om hørselssansen vår, hvilke følelser den vekker, og hvordan det er mulig å overføre disse til bilder!

Tilrettelagt for de ulike aldersgruppene forteller vi om hendelsen som lå til grunn for at Munch malte Skrik. Som kjent var det etter en tur han gikk sammen med to venner på Ekeberg i Oslo en kveld. Sola var i ferd med å gå ned, og Munch opplevde naturen dramatisk, som om den skrek. Han malte redselen han fikk som en forvridd figur med åpen munn og med hendene for ørene. Himmelen malte han i sterke røde- og orangefarger.

Vi samtaler med elevene om opplevelser av lyd, enten de gir skumle eller glade følelser, og hvordan dette kan uttrykkes i bilder gjennom linjer, former og farger.

lyden av MunchVerksted

Etter å ha sett Warhols ulike versjoner av Skrik går vi i verkstedet. Her kan barna lage bilder basert på egne opplevelser av lyd.  Vi setter arkene på staffelier og bruker vannfarger. Bildene får de med seg tilbake, hvor samtalene med elevene også kan fortsette i etterkant av besøket på Haugar