Læreromvisninger

Læreromvisninger 2016

Første torsdag etter utstillingsåpning har Haugar et tilbud om gratis omvisning for lærere som enten skal besøke museet med sin klasse, eller ønsker å få informasjon om den aktuelle utstillingen og verkstedtilbudet. Omvisningene er fra klokken 15.00 til 16.00, med mulighet for diskusjoner og spørsmål.

Læreromvisninger tilbys på følgende datoer:

4. februar – Sverre Malling, Tessa Farmer, Jarmo Mäkilä, Nadine Byrne og Danilo Stankovic, Samlingen
11. februar – Frans Widerberg
12. mai – Inger Sitter
6. oktober – Morten Viskum, Samlingen

Læreromvisninger er et drop-in tilbud, og eventuelle spørsmål kan rettes til Gry Bø på telefon 97 55 99 49 eller e-post: gry.bo@vestfoldmuseene.no

Forrige artikkelTags Neste artikkelFamiliedager