Kunstporten

Kunstporten logo

 

Med KUNSTPORTEN kan man lære mer om kunst og bli bedre kjent med utstillingene våre. Innholdet er tilrettelagt for barn, barnefamilier, unge – men er også for voksne!  Gjennom lyd, bilder og videoer utforsker man de aktuelle utstillingene og blir bedre kjent med kunstnerne. Etterpå kan du være kreativ i vårt miniverksted på museet. Publikum kan henvende seg i resepsjonen for å få låne iPoder med KUNSTPORTEN, eller man kan bruke sin egen telefon via nettsiden http://haugar.kunstporten.com.

Velkommen!

Kunstporten nytt innhold

 

Kunstporten i bruk på Haugar

 

En viktig målsetning med KUNSTPORTEN er å bidra til aktivitet og deltagelse knyttet til formidlingen av kunst i museet der aktiviteter foregår i møte med kunstverket eller i verkstedet. KUNSTPORTEN kan tas i bruk for å legge til rette for samtaler og aktiviteter. Barn kan løse oppdrag som kunstagent, og unge får tilrettelagt kunstformidling på faglig og individuelt plan. Vi har involvert målgruppene i utviklingsprosessen gjennom brukertestinger og brukerinvolvering. Det betyr at vi har prøvd å legge til rette for et innhold som er tilpasset målgruppene.

KUNSTPORTEN er utviklet spesielt for målgruppene barnefamilier og unge. Med barnefamilier mener vi familier bestående av enten foreldre/besteforeldre/andre voksne og barn i alderen ca. 5 og 11 år. Disse målgruppene ønsker Haugar å ta på alvor og legge til rette for at de ønsker å bruke tid her på museet. KUNSTPORTEN skal derfor være noe mer enn en tradisjonell museumsguide, på den måten at vi ser på våre besøkende som aktive deltagere og brukere av museet og ikke passive forbrukere (ref. Nina Simon, 2010). Videre tenker vi at KUNSTPORTEN også kan være til nytte for alle våre besøkende.

KUNSTPORTEN er et resultat av et unikt samarbeid mellom Haugar Vestfold Kunstmuseum, Lillehammer Kunstmuseum, Henie Onstad Kunstsenter, Drammens Museum og Astrup Fearnley Museet. Prosjektet har mottatt støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Link til bilderettigheter som brukes i KUNSTPORTEN:

Bildekreditering og opphavsrett WordPress Kunstporten

Forrige artikkelOmvisning med Gulliksen Neste artikkelOm Haugar