KITTY KIELLAND – FRI LUFT

26. mai - 16. sep 2018

Denne utstillingen som presenterer ny forskning om Kitty L. Kiellands (1843—1914) kunstnerskap er den største presentasjonen av hennes kunst noensinne.

Kielland var en pioner og den første kvinnelige friluftsmaleren, og er kjent for sine torvmyrsmotiv fra Jæren. Hun brøt med normene som var satt for hennes samtidige kvinnelige kunstnere og flyttet fokus fra det hjemlige og nære ved å ta med staffeli og malesaker ut i det fri. Hun beveget seg inn på mennenes arena og utforsket landskapet både i Norge og i utlandet, og bidro til å innføre nyromantikken i Norge. Videre belyses hennes virke som engasjert og frittalende samfunnsdebattant. Hun var medstifter av Norsk kvinnesaksforening i 1884, og tok blant annet til orde for at begge kjønn har ansvar både for deltagelse i hjemmet og i arbeidslivet.

Utstillingens ambisjoner er å løfte fram Kiellands kunstnerskap i tillegg til å fremheve hennes rolle som engasjert samfunnsaktør innenfor kunsten og kvinnesaken. Utstillingen viser bredden i hennes kunstnerskap fra tidlige arbeider i studietiden i 1870 årene frem til hun sluttet å male rundt 1910.

I forbindelse med utstillingen gis det ut en rikt illustrert katalog med tekstbidrag fra Inger Margrethe Lund Gudmundson, Karl Ove Knausgård, Marit I. Lange, Tone Lyngstad Nyaas, Hild Sørby, Janeke Meyer Utne og Sigrun Åsebø.

Utstillingen er kuratert av produsert av Stavanger Kunstmuseum i samarbeid med og Haugar Vestfold Kunstmuseum og Lillehammer Kunstmuseum.


Vi retter en spesiell takk til Anders Jahres Humanitære Stiftelse for deres støtte til utstillingen