I TRÅD MED TIDEN

                                             
2. feb – 12. mai 2013

Kunstnere: Bjørn Båsen, Astrid Runde Saxegaard, Aurora Passero og Kari Steihaug.

Tekstilkunst er noe mange forbinder med 70-tallets fokus på tradisjonelle håndverkstradisjoner og materialets egenart. Tekstilkunst ble forbundet med kvinnesyssel, og ble derfor behandlet som en underordnet kunstform. Denne kunstformen har vært ignorert i flere tiår, men har de siste årene fått en ny aktualitet blant sentrale samtidskunstnere. Haugar Vestfold Kunstmuseum presenterer kunstnerne Astrid Lunde Saxegaard, Aurora Passero og Kari Steihaug som utforsker tekstilkunsten på ulike eksperimentelle måter. Steihaug undersøker klær og deres relasjon til kroppen i installasjoner som ofte peker mot kunsthistoriske forelegg. I arbeidet Etter markedet (2011) benytter hun maleriet Aksplukkerne (1857) av Jean-Francois Millet som forelegg til et vevd bilde som ekspanderer ut i rommet. Passeros vevde skulpturer har estetiske referanser til det modernistiske maleriet, og minner om kropper med rifter og sår. Astrid Runde Saxegaard er kjent for sine karnevalistiske skulpturer med mørke, psykologiske undertoner. Ofte bruker hun avlagte tekstiler som har et umoderne eller grelt utrykk som kunstneren selv sier påkaller et direkte fysisk ubehag. Saxegaard bearbeider personlige minner fra en vanskelig oppvekst i sine verk, men bruker også humor og satire. Bruken av funnede objekter og en overflodsestetikk skaper assosiasjoner til Kjartan Slettemarks søppelkunst.

Bjørn Båsen - Mirror scape (nursery)

Bjørn Båsen

Installasjon

Aurora Passero

[Sun Fun Make me Black

Astrid Runde Saxegård

Etter Markedet, 2009

Etter Markedet, 2009

Verkstedarbeid
Vi har samlet inn mange ulike tekstiler, plagg og gjenstander. Med utgangspunkt i tre ulike baser skal elevene jobbe i grupper og utforme sine installasjoner. Vi blir inspirert av Astrid Runde Saxegaard sin fargesterke, komplekse og mangeartede installasjon i det oktogonale rommet i første etasje. Hver gruppe får disse konkrete oppgavene:
Identitet/ Kultur: Vi signaliserer vår personlighet på ulike vis. Enter det gjelder interesser, hva vi er opptatt av, er vi fra by eller land, nord eller sør. Diskuter i gruppen hvilken type eller karakter dere skal ta utgangspunkt i. Lag en tittel til slutt.

Atmosfære/Stemning: Stoffer, farger, former er materialene. Ved å tenke rundt hva disse ulike materialene gir oss av assossiasjoner, skal dere skape en opplevelse av noe hyggelig, skremmende, intimt, frastøtende, etc. Diskuter i gruppen og bli enige om hva dere ønsker å utrykke her. Lag en tittel til slutt.

Kjærlighet: Dette ordet kan inneholde så mye. Alle har forskjellig forhold til dette. Kjærlighet til hva/hvem? Diskuter dette i gruppa, og kom til en enighet om hva dere skal fokusere på. Lag en tittel til slutt.
Til slutt skal hver og en gruppe presentere sin installasjon for de andre elevene. Vi dokumenterer dem med fotoapparat og eleven kan ta bilde av dem med sin mobil om de vil.