HEN – FLYTENDE KJØNN

27. jan - 06. mai 2018

Dette er den første museumsutstillingen i Norge som presenterer kunstnere som arbeider med det flytende, performative kjønnet i sine verk.

Timothy Greenfield-Sanders
Nicole Maines, 2017
©Timothy Greenfield-Sanders

Vibeke Tandberg_
Old man going up and down a staircase # 82, 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utstillingen omfatter arbeider av et tjuetalls kunstnere, norske og internasjonale. Her vises verk som diskuterer det flytende kjønnsbergrepet, transproblematikk og homofili. Grensene mellom disse identitetene er flytende i mange av kunstnernes bidrag, men alle verk samles i et punkt i og med at de utfordrer tradisjonelle og polariserte kjønnsrollemønster. Begrepet HEN, det tredje pronomen, skal her vise til en overbygning, en frigjørende strategi inn i debatten om relasjonen mellom kjønn og identitet. Det tredje pronomenet viser ikke minst til den pågående diskusjonen i den norske offentligheten om begrepet skal inn i den nye ordboken, slik som i Sverige, eller ikke.

Fin Serck-Hanssen
Fra sereien 10 blå menn, 1985
Foto: Fin Serck-Hanssen

Astrid Runde Saxegaard
Bli med til paradis, 2014
Foto: Bjørgli & Bergersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ane Lan
Mother and Child

Utstillingens deltagere er:

Bjarne Melgaard, Ane Lan, Narve Hovdenakk, Geir Moseid, Astrid Runde Saxegaard, Dania Burger, Timothy Greenfield- Sanders, Nan Goldin, Andres Serrano, Anatoly Below, Vibeke Tandberg, Leisa Vasylchen, Marit Victoria Andreassen, Synøve Wetten, Sille Storhilen, Maria Høeg og Bolette Berg, Roxy Farhat, Christer Strømholm, Fin Serck-Hanssen, Kjartan Slettemark og Carlo Maria Mariani.

Det produseres en katalog i anledning utstillingen med tekstbidrag fra ulike forfattere.