ESPEN DIETRICHSON

19. jan - 31. mar 2019

Dette er Espen Dietrichsons (f. 1976) første museumsutstilling og inneholder i hovedsak verk fra de siste ti år. Dietrichson tar opp det abstrakte billedspråkets potensial som grunnlag for konseptuelle prosesser.

Han viser en tydelig interesse for arkitektur og geometri, samtidig som han utforsker forholdet mellom flate og rom ved hjelp av speilrefleksjoner og fragmentering. Enkelte ganger gir dette en følelse av å se verden gjennom et kaleidoskop, der splintrede geometriske strukturer skaper et suggererende, poetisk billedunivers. Denne dimensjonen kommer ikke minst til utrykk i en serie silketrykk der en oppløst arkitektur svever over et goldt landskap. Brutalismens bygningsmoduler er tilført en skulpturell og utopisk dimensjon der det skapes kontrast mellom masse og rom, konstruksjon og dekonstruksjon.Interessen for det arkitektoniske eksisterer ikke utelukkende innenfor enkeltverkenes temaer i Dietrichsons kunst, men lar seg også observeres i hvordan han lar både flater og objekter speile rommets karakter.

Utstillingen viser silketrykk, akvareller, tusjavleringer, skulpturer, installasjoner og dokumentasjon blant annet fra hans utsmykning av den prisbelønte Våler kirke.

I forkant av utstillingen er det produsert en bok på Skira forlag med tekster av utstillingens kurator Tone Lyngstad Nyaas i tillegg til Maria Moseng, Demetrio Paparoni, Arve Rød, Karl Olav Segrov Mortensen, Øivind Storm Bjerke og Katya Tylevich.

Utstillingen støttes av Kulturrådet.