MUNCHS HUS 2018

06. okt - 30. des 2018

Denne utstillingen viser seksten ulike kunstneres bearbeidelser av temaer som er relatert til Munchs hus i Åsgårdstrand. Intensjonen er å gjøre stedet til gjenstand for samtidens fortolkninger av historien, der både interiør, rom, hage eller omkringliggende natur kan bli materiale for kunstnerisk bearbeiding.

Munch hus kan sies å romme den biografiske lesningens mytiske aura. Hvordan forholder den samtidige fortolkningen seg til personmuseets oppbygging og hvordan perspektiveres forestillingen om det autentiske inn i samtidens bilde? Huset er scenen for en rekke kunstneriske prosesser der vår egen tid reflekteres gjennom bearbeidelsen av husets historiske aura og fysiske miljø.

Munchs hus står som et monument over kunstnerens eksistensielle følelser av kjærlighetslengsel, melankoli, angst, naturmystikk, ekstase og frihet. Disse temaene relateres til vår egen samtid og gjenspeiles i enkelte av bidragene til utstillingen.

DELTAGENDE KUNSTNERE: Mai Bente Bonnevie, Tracey Emin, Behzad Farazollahi, Marit Følstad, Espen Gleditsch, Crispin Gurholt, Bjørn Erik Haugen, Olav Christopher Jenssen, Lars Lerin, Kristian Skylstad, Kari Steihaug, Anne Lise Stenseth, Anne Trægde, -& Co. ( Aleksi Wildhagen, Jens Hamran og Patrik Entian) og Marte Aas.

Utstillingen er et samarbeid mellom Munchs hus og Haugar Vestfold Kunstmuseum. Det produseres en katalog i anledning åpningen og en bok i etterkant av utstillingen med bidrag fra flere forfattere, samt kuratorene for utstillingen: Tone Lyngstad Nyaas, Solfrid Sakariassen og Lise Emilie Talleraas.