Dag Solhjell: åpningstale 24. januar Trine Folmoe

Dag Solhjell:

Åpningstale 24. januar Trine Folmoe Haugar Vestfold Kunstmuseum

 

La meg starte med en advarsel til publikum:

Denne kunsten er farlig! Denne kunsten er farlig!

Den er farlig fordi den er vakker og skjønn, fordi den er sentimental, fordi den er teatralsk, fordi den legger stor vekt på den håndverksmessige utførelse, og fordi den ligner på eldre kunst vi finner i museene. Den er farlig for kunstneren fordi hun har gjort alt det som kunstnere ikke bør gjøre om de vil opp og frem i norsk kunstliv. Den er farlig for publikum fordi de kan bli anklaget for kunstnerisk uforstand om de liker den. Og den er farlig for kritikerne, fordi publikum så lett kan vurdere om de har rett.

Dette må jeg begrunne nærmere.

 

Om det skjønne:

Skjønn kunst er farlig, fordi bedømmelsen av den er overlatt til den enkeltes smak. Trine Folmoe lager vakker kunst. Karl Ove Knausgård sier et sted at ”Hver gang jeg ser et nytt bilde jeg umiddelbart liker og finner vakkert, blir jeg mistenksom. … Dette kan umulig være kunst.» [1]

Det farlige med skjønnhet som et kvalitetstegn ved kunst er at alle har sin smak, og at ingen i prinsippet har bedre smak enn andre. Vi trenger ikke å rådføre oss med vår forstand for å se at noe er vakkert, bare med våre øyne og våre følelser.

Trine Folmoe lager farlig kunst, fordi vi kan si om den «Den er vakker, og derfor er den god».

 

Om det sentimentale:

Sentimental kunst er farlig, fordi den appellerer til den enkeltes følelser. Trine Folmoe lager sentimental kunst.

Stig Andersen har sagt om sentimental kunst at ”sentimentalitet uttrykker mangel på ekte følelser”, at ”avstanden fra det sentimentale til det brutale er som kjent ikke lang”, og at de som liker den deltar «i en virkelighetsflukt inn i en ullen, forloren atmosfære».[2] Slik gjøres vi som liker denne kunsten til farlige og uforstandige mennesker.

Følelser er sanne, de er subjektive, og de lar seg ikke dirigere av noen smaksdommere.

Trine Folmoe lager farlig kunst fordi vi kan si om den: «Den gir meg gode følelser jeg kjenner igjen hos meg selv, og derfor er den god.»

 

Om det teatralske

Teatralsk kunst er farlig fordi den fremstiller historier publikum kan forstå. Trine Folmoes lager teatralsk kunst.

Gunnar Danbolt peker i sin bok «Frå modernisme til det kontemporære» på at den moderne kunsten vektlegger formen fremfor innholdet. Trine Folmoe vektlegger både innhold og form.

Trine Folmoe lager farlig kunst fordi vi kan si: «Den forteller meg historier jeg forstår, og derfor er den god».

 

Om det håndverksmessig dyktige

Det håndverksmessig dyktige utførte kunstverk er farlig fordi den kan verdsettes også av de som ikke behersker kunstteori. Kunstneren Tonje Gjevjon skrev nylig i Klassekampen: «I dag er samtidskunst redusert til en samtale. En samtale man like gjerne kan ha uten fysiske objekter».

Trine Folmo lager farlig kunst fordi vi kan si om den: « Jeg ser at den er godt laget, og derfor er den god».

 

Om forholdet til eldre kunst

Det farlige ved å lage noe som ligner eldre kunst som vi finner i museene, er at kunstneren får sine verks kvalitet målt opp mot det beste i kunsten. En hver kan benytte en slik målestokk på Trine Folmoes kunst. Hun er modig fordi hun skaper kunst som så lett lar seg sammenligne med sine forbilder. Hun stiller sine verk til disposisjon for kritikeren i oss alle.

Trine Folmoe lager farlig kunst fordi vi kan si om den: «Den får meg til å sammenligne den med de gamle mestere jeg har sett i kunstmuseene.»

 

Det virkelig farlige med denne utstillingen (henvendt til Trine)

Det virkelige farlige med denne utstillingen er at du overlater så mye til publikums egne vurderinger. Du henvender deg ikke trygt til den lærde og distanserte refleksjon blant de få. Du henvender deg til våre lidenskapelige blikk, til våre begeistrede utrop, til vår innlevelse i de sanselige scener, til vår glede over glødende hud, til vår beundring for håndverket og de mange selvportretter, til vårt engasjement i de store figurkomposisjoner, og til vår sans for skjønnhet. Men du henvender deg også til våre kritiske blikk og kommentarer.

Du har søkt deg til i kunstens store tradisjoner og forbilder. Nå står du frem med din egen tradisjon og som et forbilde for andre.

Fordi din kunst er farlig, er den også viktig.

 

Med disse ord ønsker jeg deg lykke til med utstillingen. Til publikum erklærer jeg: Trine Folmoes utstilling «Mitt malte liv» er herved åpnet!.

 

 

 

 

 

 

[1] I essayet ”Det uuttømmelig presise”, i Knausgård, Karl Ove (2013) Sjelens Amerika, Oktober, side 337.

[2] Aftenposten 19. juni 2011.