AMNESIA

28. sep - 08. des 2013

AMNESIA er det poetiske, greske ordet for glemsel og tap av minne. Amnesi rammer først og fremst den som mister eller skader sin hukommelse. Glemselens årsak kan være mangfoldig og sammensatt: sykdom, ulykker, traumer eller gjennom egen fortrengning. Hjernen skyver minnet vekk for å skjerme mot forstyrrelsen, og en temporær amnesi kan lindre og lege – for en stund.

Man snakker også om en kollektiv og global amnesi, en minnenes tyv, når et helt samfunn eller deler av det, mer eller mindre bevisst benytter glemsel for å hviske ut problematiske og mentalt utfordrende hendelser og sammenhenger fra fortiden. Ny og sårbar teknologi kan også føre til at vi glemmer det som før var selvsagt, som når fotografier i dag lagres digitalt for kommende generasjoner og ikke lenger i fysiske fotoalbum.

På AMNESIA vil 8 profilerte nordiske kunstnere gi sine høyst individuelle syn på dette mangeartede uttrykket for glemsel – i maleri, video, foto og skulptur. Utstillingen, som er gjestekuratert av Grethe Hald, vil med bakgrunn i dette sammensatte temaet rette søkelyset mot ulike historiske og politiske forhold, og ikke minst mot mellommenneskelige relasjoner.

Kunstnere: Harpa Arnadottir (IS), A K Dolven (N), Michelle Eistrup (DK), Pierre Lionel Matte (N), Maria Miesenberger (S), Annika Ström (S), Salla Tykkä (F) og Johannes Vemren Rygh (N).

Utstillingen er støttet av Nordisk Kulturfond og Frame visual art Finland.

 

Annika Ström - Sunshine 11

Annika Ström – Sunshine 11

Johannes Vemren Rygh

Johannes Vemren Rygh

Annika Ström – Sunshine 11

Pierre L. Matte, Machine spirits, 2011

Pierre L. Matte, Machine spirits, 2011